Chi bộ 1 Thăm Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam

Chi bộ 1 - Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên XD Bình Minh tổ chức chuyến về nguồn Thăm Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam.

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Chi bộ 1 - Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Minh tổ chức chuyến về nguồn thăm Căn cứ Trung ương Cục Miềm Nam.
Chuyến về nguồn có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng và ôn lại truyền thống của nhân dân ta cho đảng viên, nhất là những đảng viên trẻ.
Cùng tham gia chuyến về nguồn, có đồng chí Bí thư và phó Bí thư đảng bộ Công ty. Trong chuyến tham quan, Đoàn được hướng dẫn tham quan các nơi làm việc của các đồng chí lãh đạo Trung ương Cục trong căn cứ.

Chuyến tham quan kéo dài hai ngày ( từ ngày 19/12 đến 20/12/2014 )đã đem lại một cái nhìn tổng quát về cuộc đấu tranh gian khổ của dân dân miền nam nói riêng và nhân dân ta nói chung để giành lại tự do độc lập.
Về nguồn là một trong những hoạt động của Chi bộ và được duy trì hàng năm.

Ngày cập nhật 2015-01-28 09:45:07