BMCC tổ chức Đại Hội các Chi bộ bộ phận.

</b>Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Minh tổ chức Đại Hội Các Chi bộ bộ phận lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Ông CAO THU - Bí thư Đảng ủy Công ty

Ngày 03 tháng 04 năm 2015, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Minh tiến hành Đại Hội Các Chi bộ bộ phận Nhiệm kỳ 2015 - 2017.<br>

Căn cứ Kế hoạch số  21-BC/ĐU.Cty ngày 20/10/2014 của Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Minh về việc tiến hành đại hội các Chi bộ bộ phận lần thứ 6 - Nhiệm kỳ 2015 - 2017.<br>

Đại hội là dịp để các Chi bộ đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.<br>

Về dự đại hội, có Ông Cao Thu - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; Ông Phan Văn Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty cùng các đồng chí là chi ủy các Chi bộ...đặc biệt là sự có mặt của các đảng viên các Chi bộ.<br>

Đại hội đã diễn ra trong không khí phấn khởi và dân chủ để bầu ra chi ủy các chi bộ cho nhiệm kỳ mới. Tiếp tục phấn đấu để các chi bộ ngày càng trong sạch và vững mạnh.

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ BỘ PHẬN :

Ngày cập nhật 2015-04-07 11:25:37