Công ty TNHH một thành viên xây dựng Bình Minh tổ chức diễn tập PCCC tại cơ sở

Ngày 27 tháng 10 năm 2016, Công ty TNHH một thành viên xây dựng Bình Minh tổ chức diễn tập PCCC tại cơ sở.

Đây là kế hoạch diễn tập chữa cháy hàng năm của Công ty nhằm nâng cao kiến thức và khả năng chữa cháy cho CB-CNV khi có xảy ra cháy.

Tham gia diễn tập có cán bộ phòng Cảnh sát PCCC Quận Bình Thạnh cùng toàn thể CB -CNV Công ty với nội dung chữa cháy tại chỗ bằng bình khí và bình bột.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập PCCC:

Ngày cập nhật 2016-11-02 13:52:16