Hội nghị Tổng kết BMCC năm 2016

Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Bình Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016.

Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Bình Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Hoạt động của Đảng bộ, Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Hội nghị Người lao động năm 2017 .

Tham dự Hội nghị Tổng kết có ông Phạm Hữu Phước - Phó Bí thư TT Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Ông Trần Sỹ Bình - Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty.

Hội nghị Tổng kết là dịp để cùng nhìn lại kết quả đã đạt được trong năm 2016, đồng thời rút kinh nghiệm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2017.

Mở đầu Hội nghị, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo Tổng kết Hoạt động của Đảng bộ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Sau báo cáo của Đảng bộ, ông Trương Nam Hùng - Phó TGĐ Công ty báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tiếp theo, ông Đặng Văn Ba - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2016.

Sau khi nghe Hội nghị báo cáo tổng kết, ông Phạm Hữu Phước đã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Ông Cao Thu - TGĐ Công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty và hứa quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Ngày cập nhật 2017-01-18 15:10:52