Đại Hội Công đoàn BMCC

Ngày 03 tháng 10 năm 2017, Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Một số hình ảnh Đại hội công đoàn Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh.

Ngày cập nhật 2017-10-09 08:20:10