Tin về giải thưởng "Doanh Nghiệp Hội Nhập Và Phát Triển".

Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bình Minh đạt giải thưởng " Doanh Nghiệp Hội Nhập Và Phát Triển" lần thứ IV năm 2010 do Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Bộ Công Thương, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, Hiệp Hội Doanh Nghiệp VN, Đài Truyền Hình VN phối hợp tổ chức.

Đây là Danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà Nước trao tặng cho các Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu đạt đẳng cấp cạnh tranh quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đạt được thành quả trên là sự nổ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Công ty BMCC cùng tòan thể CB_CNV trong thời gian qua để BMCC tự khẳng định thương hiệu trên thị trường và nâng vị thế của mình lên tầm cao mới.

h

h

g


j

Ngày cập nhật 2011-01-17 10:09:19