BMCC Vinh dự nhận cờ thi đua và Giấy chứng nhận của UBND Thành phố

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh được tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2011.

Ngày 8/5/2012 Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí minh đã ký quyết định công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2011 cho Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh. Bên cạnh đó Công ty cũng đã nhận được cờ Thi đua xuất sắc 02 năm liền 2010-2011, 01 bằng khen cho tập thể và 02 bằng khen cá nhân do UBND TP trao tặng.

Đây là vinh dự mà Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh nhận được trong năm 2011 cũng là vinh dự cho toàn thể CB-CNV của Công ty. Trước đó, ngày 28 tháng 03 năm 2012 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc xếp hạng II cho Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh.

Ngày cập nhật 2012-07-12 09:49:15